EHYT-uutisia ja vinkkejä

EHYT: Alkoholipolitiikka on ensi sijassa kansallinen asia

10.10.2018 18:51 | EHYT

Euroopan unionin komissio on eilen ottanut kantaa uutta alkoholilakia koskevaan notifikaatioon. Unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska on esittänyt komission näkemyksen, että kaiken alkoholin, myös 5,5-prosenttia ylittävän alkoholin etämyynti tulisi tuotteiden vapaan liikkuvuuden periaatteen nojalla sallia muissa EU-jäsenvaltioissa toimiville myyjille.

Mikäli 5,5-prosenttia ylittävien juomien etämyynti alkoholimonopolin ohi sallittaisiin toisista EU- jäsenvaltioista niin tulisi se sallituksi myös kotimaisille toimijoille. Valtion alkoholimonopolin ohittava etämyynti muista EU-jäsenvaltioista merkitsisi käytännössä monopolin hävittämistä. Tällöin alkoholimarkkinat vapautuisivat myös väkevien alkoholijuomien osalta.

Tuoreimpien kyselytutkimusten mukaan suomalaisista 85 prosenttia vastustaa väkevien alkoholijuomien myynnin vapauttamista (Alkoholipoliittiset mielipiteet 2018).

Alkoholimonopoli ei ole EU-lain vastainen

Keskustelussa on tärkeää muistaa, että alkoholin vähittäismyyntimonopoli yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien osalta on kiistatta sekä EU-lain että kansallisen lainsäädännön mukainen. Kansalliset monopolit ovat EU:n perustamissopimuksen mukaan (SEUT 37 art. 1 k) sallittuja kunhan ne eivät hankinnoissa tai myynnissä syrji jäsenvaltioiden kansalaisia.

– Näemme tässä selkeän ristiriidan. Komission lausunto ei ole linjassa monopolit sallivan EU:n perustamissopimuksen kanssa. Merkittävät alkoholipoliittiset päätökset tehdään kansallisesti. Komission näkemys etämyynnistä ei ole Suomelle lainsäädännöllinen velvoite. Säädettyjen kansallisten lakien mahdolliset ristiriidat EU-lain kanssa arvioidaan EU-oikeudessa, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Komission näkemys voidaan kuitenkin käytännössä toteuttaa sallimalla ulkomaalaisille toimijoille mahdollisuus listata tuotteensa veloituksetta ja omalla ilmoituksellaan Alkon myytäväksi sen verkkokauppaan. Tässä asetelmassa Alkon monopoliasema myyjänä säilyisi. Tämän jo nyt laillisen vaihtoehdon komissio tuo myös itse esille omassa lausunnossaan.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ei toimi valtion alkoholimonopolin puolesta tai sitä vastaan, mutta pyrkii lukuisin eri keinoin vähentämään päihteistä aiheutuvia haittoja suomalaisille. Alkoholipoliittisena välineenä vähittäismyyntimonopoli on kansanterveyden edistämiseksi sekä alkoholihaittojen vähentämiseksi perusteltu ja toimiva keino.

– Moni suomalainen on saattanut unohtaa, että Alkon tehtävä on nimenomaan vastuullisuus ja alkoholihaittojen vähentäminen. Alko hoitaa esimerkiksi ikärajavalvonnan tehokkaasti. Toisaalta Alko voisi ottaa nykyistä enemmän mallia Ruotsista, jossa Systembolaget panostaa merkittävästi omaan vastuullisuustoimintaansa. Alkoholipolitiikkaa ei koskaan pidä tehdä asettaen alkoholiteollisuuden taloudellisia voittoja etusijalle, toteaa Juha Mikkonen.

Alkoholihaitat koskettavat laajasti koko suomalaista yhteiskuntaa

Alkoholin kohtuukäyttö kuuluu monen suomalaisen juhlaan ja siten alkoholilla on kulttuurinen paikkansa myös myönteisenä elämää rikastavana asiana. Alkoholi ei kuitenkaan ole tavanomainen kulutushyödyke vaan on yksi merkittävimmistä vältettävissä olevien kansanterveysongelmien aiheuttajista maailmassa.

Alkoholinkäytöstä seuraa mittavia haittoja yhteiskunnalle: alkoholi tappaa maailmassa 3 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Lisäksi esimerkiksi onnettomuuksiin liittyvät kuolemat ja muut käyttötilanteisiin liittyvät alkoholihaitat eivät kasaannu vain alkoholiriippuvaisille, vaikka näin usein virheellisesti oletetaan.

– Erikoista nimenomaan suomalaisessa keskustelussa on, että alkoholin kaltaisesta riippuvuutta aiheuttavasti aineesta yritetään toistuvasti tehdä vapauden symbolia, sanoo Mikkonen.

Suomen alkoholilain notifikaatiosta ovat lausuneet muun muassa:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Eurocare (European Alcohol Policy Alliance)

NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network)

Yhteyshenkilöt
Juha Mikkonen
Toiminnanjohtaja, terveyspolitiikan- ja hallinnon tohtori
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
p. 050 527 4780
juha.mikkonen@ehyt.fi
Lisätietoa julkaisijasta EHYT
EHYT
Elimäenkatu 27
00510 HELSINKIehyt@ehyt.fi
http://www.ehyt.fi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

Ketään ei jätetä

Vain harva säästyy päihteiden aiheuttamilta haitoilta – ne koskevat niin ongelmakäyttäjiä kuin heidän läheisiään: puolisoita, lapsia, ystäviä ja työkavereita. Tilanne on usein tulehtunut ja vaikea kaikille osapuolille, mutta siitä huolimatta ketään ei pitäisi sulkea automaattisesti pois yhteisöstä. Apua on saatavilla ja sitä pitää tarjota.

Olen aloittanut EHYTin aikuiset-osaston päällikkönä syyskuussa. Työssäni haluan toteuttaa tätä päihdetyön keskeistä eetosta: ketään ei jätetä. Se näkyy myös osastomme monissa toiminnoissa.

Tuomas Tenkanen
aikuiset-osaston päällikkö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry tiedottaa, 31.08.2018: Päihteistä pitää pystyä puhumaan myös työpaikoilla

Päihteiden käyttö on toisinaan ongelma, joka näkyy myös työelämässä. EHYT ry:n mukaan päihteistä pitäisi puhua jo ennen ongelmien syntyä: tähän kannustaisi työpaikan päihdeohjelma.

Eri tutkimusten mukaan työelämässä olevista miehistä 15–20 prosentilla ja naisista 10–15 prosentilla alkoholinkäyttö on sen verran suurta, että se aiheuttaa terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja. Työpaikoilla alkoholi aiheuttaa esimerkiksi poissaoloja, työtehon alenemista ja lisääntyneitä virheitä. Se voi näkyä esimerkiksi väsymyksenä, jolloin työntekijä tekee töitä puoliteholla. Myös työtapaturmat lisääntyvät.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyä on helpointa käsitellä, kun se kytketään osaksi työpaikan rakenteita. Alkoholista voi puhua vaikkapa TYHY tai TYKY -toiminnan yhteydessä, esimerkiksi liikunta- tai virkistyspäivänä, yhtenä työhyvinvointitekijänä muiden joukossa”, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n osastopäällikkö Tuomas Tenkanen.

Päihdeohjelma puuttuu usein työpaikalta

Niin työntekijä kuin työnantaja hyötyvät siitä, että asioihin tartutaan jo ennalta ennen kuin ongelmia on päässyt edes syntymään. Monelta työpaikalta puuttuu kuitenkin päihdeohjelma, joka ohjaa henkilöstöä ehkäisemään ongelmia ja tarvittaessa puuttumaan niihin.

Jokaisessa työyhteisössä, niin isossa kuin pienessä, pitäisi olla oma päihdeohjelma. Se on tehokkain yksittäinen väline päihdeongelmien ehkäisemiseen ja hallintaan. Päihdeohjelma on osa laadunvalvontaa, työturvallisuutta ja työhyvinvoinnin kehittämistä”, sanoo Tenkanen.

Parhaimmillaan päihdeohjelma rohkaisee koko työyhteisöä keskusteluun päihteistä ja sitouttaa sen toimimaan, jos tilanne niin vaatii.

Ennaltaehkäisevä toiminta on tehokkainta silloin, kun sen toteuttamisesta voidaan sopia yhteistyössä kaikkien työpaikan avaintoimijoiden, niin esimiesten, työsuojeluhenkilöstön, luottamusmiesten kuin koko henkilöstön kesken. Näin kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.

Työpaikan päihdeohjelman perusta on, että ketään ei jätetä. Jokaisen pitää pystyä yhdenvertaisesti hakemaan apua silloin kun sitä tarvitsee. Alkoholihaittojen ehkäisyn, tunnistamisen ja hoitoonohjauksen pitäisi olla osa työsuojelutoimintaa,” Tenkanen sanoo.

Tällä tapaa päihteet, erityisesti alkoholi, eivät ole niin suuri tabu. Keskustelun käynnistäminen on helpompaa ja ihmiset saadaan näkemään mahdolliset ongelmat”, hän jatkaa.

5  EHYT-vinkkiä:  Miten ottaa päihteiden käyttö puheeksi työpaikalla? 

1. Puutu asiaan ajoissa, jo silloin kun huoli herää. Puuttuminen on kaikkien etu. Luota vaistoon ja ole tasapuolinen.

2. Valmistaudu etukäteen keskusteluun aiheesta. Pohdi tilanteen kulkua, mieti, mitä kysyt ja mitä haluat tietää.

3. Puhu työstä. Puheeksiotto ei ole terapiaa.

4. Etsi ratkaisuja. Syyllistäminen ei ole tarkoitus. Kuuntele ja sano asiat täsmällisesti.

5. Jos olet esimies, niin sopikaa, miten asiassa edetään. Edetkää työpaikan yhteisten sääntöjen mukaan ja niin kuin keskustelussa sovitaan. Sopikaa tarvittaessa hoitoon ohjaamisesta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä.

Puheeksi ottaminen on mahdollisuus

Jos epäilee, että työkaverilla tai alaisella on päihteiden kanssa ongelmia niin keskusteluun kannattaa valmistautua etukäteen.

Huolellinen valmistautuminen helpottaa tilannetta ja siihen löytyy myös vinkkejä. Pitää muistaa, että Ihmiset usein ovat helpottuneita, kun hankalia asioita otetaan puheeksi. He eivät vain välttämättä itse uskalla tai osaa tehdä aloitetta”, Tenkanen sanoo.

http://www.ehyt.fi/

Huugo-sivuilta löytyy ohjeita päihdeohjelman laatimiseen ja puheeksiottoon

Työmarkkinakeskusjärjestöt (Akava, EK, KiT, KT, SAK, STTK & VTML) ovat julkaisseet työelämän päihdeasioiden päivitetyt suositukset 

Lisätietoja: Osastopäällikkö Tuomas Tenkanen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, p.050 441 0449 tai tuomas.tenkanen@ehyt.fi

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.