Kunnon Elämä ry

Toiminta-ajatus

Kunnon Elämä ry toimii terveyspainotteisen elämäntavan edistämiseksi, pyrkien vähentämään erilaisista haitallisista riippuvuuksista ihmisille aiheutuvia ongelmia, tavoitteenaan nykyistä terveempi ja parempi yhteiskunta.

Kunnon Elämä ry:n tavoitteet
– Tuetaan kenttätasolla Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa
– Tarjotaan vapaaehtoistoimijoille mahdollisuuksia osallistua työväen raittiusliikkeen perinteiden mukaiseen vapaaehtoistyöhön
– Pidetään yhteyttä toimijoihin, järjestetään kokouksia ja tapaamisia ajankohtaisista päihde-, sosiaali- ja terveyskysymyksistä
– Keskitytään käytännön toiminnassa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elämänhallinnan parantamiseen
– Huomioidaan mahdollisuuksien mukaisesti myös ympäristökysymykset ja kestävän kehityksen tavoitteet

Toiminnan avainalueet:
– Koska asunnottomuus vain pahentaa päihdeongelmia, tärkeänä toimintana pidetään osallistumista Asunnottomien yö –kansalaisliikkeen toimintaan YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10.
– Ohjataan edellisvuosien tapaan vapaaehtoistoimijoita ja pitkäaikaistyöttömiä Helsingin Elokolon toiminnan pariin, jotta voidaan edistää elämänhallinnan lisääntymistä ja vähentää syrjäytymisuhkia
– Osallistutaan EHYT ry:n ja muiden terveys- ja sosiaalialan järjestöjen tapahtumiin – Toveriavun ja vertaistuen keinot
– Osallistutaan Kilpisjärven vaihtoehtoisen liikuntajuhannuksen järjestämiseen