Oikeudenmukaista Vappua 2017!


Vapputerveisiä!
Kunnon Elämä ry on omalta osaltaan ollut ylläpitämässä nyt jo historian hyllylle vapaaehtoisesti siirretyn Elämäntapaliiton perintöä – tuuletustalkoilla. Siis tuulettamalla Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta -banderollia ainakin kahdeksassa Helsingin Työväen Vappumarssissa. Ja mm. muutamissa muissakin viime vuosien Joukkovoima-mielenilmauksissa.
Mannerheimintien ajoradan leveyden mukaan vuoden 2008 Sosiaalisten oikeuksien aprillipäivänä ensiesiintymisensä nähneen banderollin olin saanut sovituksi myös tämän vuotiseksi Helsingin Vapun yhteistyösymboliksi eli kärkitunnukseksi.
Valitettavasti 8-metrinen teos on kadonnut tai sitä ei ole usean päivän ja monen etsijän toimesta mistään löytynyt… Jos se on varastettu, toivon sille näkyvää julkisuutta!
Kaiken varalta ohessa on Vappukortti muutamin kuvin paljon väkeä nähneen ja kokeneen banderollin ja sen parhaan kaverin (karkauspäivä- b) seikkailuista kansalaisten ilona ja ilmeisesti herrojen harmina.

t. HonkosAntti

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Oikeudenmukaista Vappua 2017!

Jokelan asemalle lennähti erikoinen joutsenjoukko!

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Jokelan asemalle lennähti erikoinen joutsenjoukko!

Ehkäisevä TYÖ kannattaa!

Keskustelutilaisuus Jokelan Thi Thi –kahvilassa maanantaina 27.3.2017 klo 17-18.
KUTSU keskusteluun ja kahville kuntavaaliasioista:
Toimitaan ajoissa – säästetään. Ehkäisevä työ lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo säästöjä.
  • Hyvinvoivat ihmiset luovat arjen turvallisen yhteisön ja lähiympäristön.
  • Luodaan kuntamme nuorille mahdollisuudet turvalliseen nuoruuteen.
  • Ehkäisevä työ on kunnan kaikkien sektoreiden tehtävä.
Tervetuloa Thi Thi-kahvilaan, Keskustie 19, JOKELA.
Sosiaalineuvos, Tuusulan kuntavaaliehdokas, Antti Honkonen, VAS, keskusteluttaa kahvin + valokuvien kera yhteisistä asioista.
PIDETÄÄN HUOLTA TOISISTAMME JA MYÖS YHTEISISTÄ LAULUJOUTSENISTAMME!
Järjestäjä: Kunnon Elämä ry, www.kunnonelama.fi
(Kunnon Elämä ry on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenjärjestö)
Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Ehkäisevä TYÖ kannattaa!

Alkoholilain pitää tukea eriarvoistumisen pysäyttämistä ja kansanterveyttä

EHYT ry:n edustajakokous on huolissaan sekä ihmisten että asuinalueiden eriarvoistumisesta. Osa kansasta menestyy ja voi hyvin, toiset taistelevat syrjäytymisen ja kasautuvan huono-osaisuuden kanssa. Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi syventäisi kansalaisten välistä kuilua entisestään.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla myytävien alkoholijuomien prosenttiraja nousisi 4,7 %:sta 5,5 %:iin. Myös entistä vahvempi lonkero ja viinapohjaiset limuviinat tulisivat entistä useamman saataville, kun kaupoissa myytävän alkoholin valmistustaparajoitteesta luovuttaisiin.

Vaikka kyse on näennäisen pienistä muutoksista, niin niiden seuraukset näkyisivät laajasti yhteiskunnassamme. Alkoholin saatavuus on hinnan ohella suurin tekijä, joka joko vähentää alkoholin kokonaiskulutusta tai lisää sitä. Nyt hallituksen esitys kallistuu jälkimmäiseen vaihtoehtoon: kaupoista saisi entistä vahvempia juomia, ja niiden hinnoilla voitaisiin kilpailla.

Kansanterveys on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla rakennetaan menestyvää yhteiskuntaa. Alkoholilain kokonaisuudistuksen tavoitteena on alkoholihaittojen ehkäiseminen, mutta esityksen sisältö ei ole linjassa tavoitteiden kanssa. Esitys ei myöskään tue perustuslakia, jossa julkisen vallan tehtäväksi on asetettu terveyden edistäminen.

Alkoholista keskusteltaessa puhutaan aina lainsäädännölle vaihtoehtoisista ja täydentävistä keinoista. Ehkäisevän työn merkitystä korostetaan juhlapuheissa ja vaalilupauksissa. Nyt on vihdoin aika siirtyä sanoista toimiin. Ehkäisevä työ on kunnan perustehtävä ja siihen kuuluu esimerkiksi lähiliikunta, perhepalvelut, päihdehaittojen ehkäisy, nuorisotyö ja koulujen tukipalvelut. Ehkäisevän työn merkitys tulee kasvamaan – ja etenkin lakiesityksen toteutuessa – se vaatii yhä enemmän rahaa yhteiskunnalta.

Miten käy terveyden edistämisen?
Hallituksen esityksessä todetaan, että alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjille, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia ja haittoja. Keskeisessä osassa alkoholipolitiikkaa pitää olla myös lasten ja nuorten suojaaminen suorilta ja välillisiltä alkoholihaitoilta.

Useat tahot, kuten sisäministeriön poliisiosasto, pelastusala sekä lääketieteen ja hoitoalan ammattilaiset ovat todenneet, että toteutuessaan esitys lisää ongelmia ja haittoja. Esityksen on arvioitu esimerkiksi lisäävän alkoholiperäisiä hoitojaksoja sairaaloissa noin 1500:lla vuosittain. Poliisille ja pelastusviranomaisille esitys tietäisi lisää hälytystehtäviä, kustannuksia sekä kuormitusta. Useat sosiaalialan ammattilaiset ja järjestöt pitävät esitystä erittäin vahingollisena erityisesti lapsille ja nuorille.

Alkoholilakiesitys on tehty elinkeinoelämän intressien, erityisesti kaupan näkemysten mukaan. Se siirtäisi kulutusta pois ravintoloista, vaikka alkuperäinen ajatus oli päinvastainen. Esityksellä on arvioitu olevan kielteiset vaikutukset ravintolayrittäjyyteen sekä alan työllisyyteen ja verotuloihin.

Eriarvoisuus kasvaa entisestään
Lakiesityksen heikkous ilmenee ennen kaikkea sen saatavuutta lisäävissä elementeissä. Suomalaiset ovat ilmaisseet olevansa huolissaan sekä ihmisten että asuinalueiden eriarvoistumisesta. Tähän yhtälöön on vaikea sovittaa alkoholilakia, joka on tekemässä entistä syvempää kuilua kansalaisten välille. Osa kansasta voi hyvin ja menestyy. Heille vapaampi alkoholilaki tuo lisää valinnanvapauksia. Toisaalla taistellaan syrjäytymisen ja kasautuvan huono-osaisuuden kanssa.

Pahimmillaan pahoinvointi siirtyy lähimmäisiin ja lähiympäristöön. Varsinkin alueille, joihin on kasautunut paljon yhteiskunnallista huono-osaisuutta, alkoholin aikaisempaa helpompi saatavuus tuo mukanaan todennäköisesti huomattavasti enemmän haittoja kuin vauraille ja hyvinvoiville alueille. Tämä lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta, alkaen lasten oikeudesta turvalliseen lähiympäristöön.

Jotta hyvinvointi ja terveys jakautuisi väestössä entistä tasaisemmin, pitää alkoholipolitiikassa tehdä päätöksiä, jotka tukevat mahdollisimman monia ja edesauttavat hyvinvointia. Tällöin alkoholilain keskiössä on oltava lapset, nuoret ja perheet, muistaen, että lakiuudistus koskee aivan jokaista suomalaista. Lain erilaiset vaikutukset eri väestöryhmien ja asuinalueiden kannalta on myös otettava huomioon. Tällainen alkoholilaki edustaa kustannustehokasta hyvinvointipolitiikkaa, tarjoaa edellytykset myös maan talouden hyvälle kehitykselle ja edesauttaa yksilöiden pärjäämistä erilaisissa elämäntilanteissa.

(18.3.2017) STT-info

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Alkoholilain pitää tukea eriarvoistumisen pysäyttämistä ja kansanterveyttä

Tipattomasta tammikuusta kohti Saanan hikitippaa!

Hauska ”kosteusyhteys” on juuri nyt päättyvän Tipattoman tammikuun ja vajaan viiden kuukauden kuluttua toteutuvan 72. Kilpisjärven elämykselliselle liikuntajuhannukselle ominaisen ilmiön eli hikitippojen kulutusjuhlan välillä.

Juhannushiihtoihin tuli jo ensimmäinen ”ennakkovaroitus” mukaan tulosta, kun keskiuusimaalainen Taina viestitti: ”… satuttiin lukemaan kaverin kaa toisista tietämättään Hesarista joulukuun lopulla (muisto)kirjoitus ”kovakuntoisesta tullimiehestä” ja Saanan valloituksesta yksin- ja yhdessä juhannuksena. Siitä se ajatus sitten lähti jotta miksei juhannusta voi viettää Kilpisjärvellä”.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tipattomasta tammikuusta kohti Saanan hikitippaa!

Tipaton tammikuu kutsuu

   

Tipaton tammikuu on vakiintunut suomalainen perinne. Tipattomaan liittyy myös roppakaupalla uskomuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Kolme keskeistä myyttiä: 1) Pieni määrä alkoholia, esimerkiksi yömyssy ennen nukkumaanmenoa, on terveellistä ja hyvästä keholle. 2) Maksalle on vain haitallista pitää teennäinen tauko. 3) Jos pitää tammikuussa taukoa, kiskoo kaksin käsin helmikuussa.

Em. myyteistä ja niiden purkufaktoista löytyy lisää mm. osoitteista: http://www.tipaton.fi/ ja  www.facebojjjok.com/tipaton

Tipattoman tammikuun tavoitteena on herättää pohtimaan omaa suhdetta alkoholiin ja alkoholinkäyttöön. Tipaton tarjoaa tilaisuuden testata, millainen rooli alkoholilla omassa elämässä on. Se voi toimia myös kimmokkeena elämänmuutokseen.

Tipattoman tammikuun järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tipaton tammikuu kutsuu